Home ห้องพักรีสอร์ท หลักสูตรดำน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลของเกาะเต่า ติดต่อกับเรา จองห้อง/หลักสูตร
แผนที่เกาะเต่า
แบนส์ พาโนรามา
โอเพ่นวอเทอร์
ราคาหลักสูตรดำน้ำ
ดิสคัฟเวอร์สคูบ้าไดฟ์วิ่ง 2,000
สคูบ้าไดฟ์เวอร์ 7,000
โอเพ่นวอเทอร์ไดฟ์เวอร์ 9,800
แอดวานซ์โอเพ่นวอเทอร์ 8,500
อีเอฟอาร์ 3,500
เรสคิวไดฟ์เวอร์ 9,500